HOTEL & KONFERENCE

Hotel & Konference er et branchemagasin for primært møde- og kursusfolket. Det udkommer fire gange årligt i
Danmark og er stilet til “mødeplanlæggeren/per-
sonalechefen”, der gerne vil inspireres og informeres om hvilke muligheder, der er for at gøre mødet eller konferencen til en oplevelse der matcher behovet.

Hotel & Konference distribueres af Post Danmark til de 12.000 største virksomheder i Danmark. Ydermere sendes magasinet ud til hoteller, konferenceudbydere og kursussteder i landet. Magasinet fremsendes med attention “mødeplanlæggeren/personalechefen”.Christina Faaborg. Tekstforfatter. Jylland.